Fiscale aangifte

Belastingen zijn continue aan veranderingen onderhevig. Dit kan zowel zakelijk als privé gevolgen hebben voor u. Wij helpen u daarom graag door het oerwoud van fiscale regels heen en zorgen ervoor dat onze adviseurs op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Zo kunt u maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die de wet u biedt.

Wij verzorgen de volgende aangiftes voor u:

Inkomstenbelasting

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 categorieën. Deze 3 categorieën worden boxen genoemd. Vanwege deze indeling wordt het Nederlandse belastingstelsel het boxenstelsel genoemd. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen, de hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten).

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een jaarlijkse, directe belasting over winsten die uw naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) heeft behaald. Onder bepaalde voorwaarden geldt de belasting ook voor verenigingen, stichtingen en open commanditaire vennootschappen (CV). Dit zijn allemaal zogenoemde ‘lichamen’. Uw heffing vindt plaats door middel van een aanslag van de Belastingdienst. Omdat het vermogen van de lichamen zijn afgescheiden van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur. Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren.

Wilt u dat wij u helpen met uw belastingzaken?
Neem vrijblijvend contact op met onze team.