Jaarrekening

Wij hebben de benodigde deskundigheid en ervaring om uw jaarrekening voor te bereiden en op te stellen. Onze jaarverslagen geven goed inzicht in uw financiën en zijn ook duidelijk leesbaar. Wij maken jaarverslagen niet alleen omdat het moet, maar het lijkt ons ook goed dat u weet wat uw vermogen is en hoe u die kunt investeren.

Een jaarrekening maken en analyseren kan veel tijd in beslag nemen. Kompas Administratie stelt uw jaarrekening op en maakt dit voor uw inzichtelijk. Met deze inzichten kunt u nieuwe kansen zien en mogelijk beter investeren.
De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:
  1. – De balans per 31 december
  2. – De resultatenrekening van het boekjaar.
  3. – Een toelichting op beide.
    De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.
 Wat kunnen wij voor u betekenen?
  • Dossier samenstellen voor uw accountant
  • Opstellen van uw jaarrekening
  • Deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel
  • Opstellen van tussentijdse management rapportages
Indien uw onderneming in een BV (Besloten Vennootschap) uitgeoefend wordt, heeft uw BV de plicht om de jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de KvK. Deze publicatiestukken worden conform alle wettelijke regelingen opgesteld.

Hulp nodig? Wij kunnen u helpen.
Neem vrijblijvend contact op met onze team.